Wij hebben een nieuwe pagina toegevoegd waarop u kunt inzien
welke artikelen wij binnen hebben gekregen
en wat er veranderd is in de webshop.
Deze pagina is in te zien per 6 juli 2016.